Kalp Hastalıkları
 
 
Kalp Damar Hastalıkları
 
Kalp Yetmezliği
 
Kalp Kapak Hastalıkları
 
Hipertansiyon
 
Kan Yağı Yükseklikleri
 
Ritim Bozuklukları
 
Atrial Fibrilasyon
 
Taşikardi
 
Bradikardi
 
Doğumsal Kalp Hastalıkları
 
Kalp Zarı Hastalıkları
 
Sağ Kalp Hastalıkları
 
Kalp Tümörleri
 
Tanısal İşlemler
 
 
EKG (Kalp Grafisi)
 
Ekokardiyografi (Eko)
 
Efor Testi
 
Kalp Anjiografisi
 
Kansız Anjiografi (Tomografi ile Anjiografi)
 
Kalp Sintigrafisi
 
Holter EKG
 
Tilt Testi (Bayılma Testi)
 
Holter Tansiyon
 
Kardiyolojik Tedaviler
 
 
Balon - Stent Tedavisi
 
EFÇ (EPS) - Ablasyon Tedavisi
 
Mitral Balon Tedavisi
 
PFO - ASD - PDA Kapatılma Tedavileri
 
Kalp Ameliyatları
 
 
Kalp Damar Ameliyatı (Bypass)
 
Kalp Kapak Ameliyatları
 
 
 

 
Kalp Sintigrafisi
 

KALP SİNTİGRAFİSİ

 • Kalp sintigrafisi kalp damar hastalığının teşhisinde kullanılan bir tetkik yöntemidir. Kalp sintigrafisinde amaç vücuda verilen nükleer bir maddenin (Talyum, teknesyum vb.) kalpteki tutulumu araştırılarak kalbin kansız kalan ya da kalp krizi sırasında (miyokard enfarktüsü) ölen dokuların saptanmasıdır.
 • Film için düşük miktarda radyasyon içeren bir radyoaktif ilaç; uygulanacak stres testinin sonunda (egzersiz veya ilaç ile) damar yoluyla enjekte edilecektir. Radyoaktif ilaç kan akımı yoluyla kalp damarlarına ve oradan kalp kasına ulaşır. Ardından özel bir kamera yardımıyla verilen radyoaktif maddenin kalbinizde nasıl dağıldığını gösteren görüntüler elde edilir. Görüntüler bir bilgisayar yardımıyla düzenlenerek, değerlendirilir. Kalp kasına giden kan miktarı ile doğru orantılı olarak radyoaktif ilaç miktarı da artar ya da azalır. Böylece koroner arterlerin beslediği kalp kası görüntülenerek kalp damarlarındaki darlık ya da tıkanıklıklar hakkında bilgi edinilir.

Kalp yintigrafisi nasıl yapılır?

Kalp sintigrafisi yapılış nedeni ve hastanın koşullarına bağımlı olarak 2 farklı şekilde yapılabilir.
 • Hastaya bir efor testi bandında (treadmill) efor testi yaptırılır. Bu arada amaç kalp hızının arttırılmasıdır. Bu protokolde efor kapasitesi, eforla ritm bozukluğu olup olmaması, efora kan basıncı ve kalp hızı yanıtı gibi değerli bilgilere de ulaşılır. Hasta yorulduğunda, yani efor testinin son periyodunda daha önce hazırlanmış nükleer madde koldaki bir damardan enjekte edilir.Bundan sonra hasta konforlu bir sedyeye alınır. Burada bir sayıcı cihaz ile kalpte tutulan madde tutulumu saptanır. Yaklaşık 4 saat sonra aynı cihaz ile madde tutulumunun sayımı yenilenir ve efor sonrasındaki görüntülerle karşılaştırılır.
 • for yapamayan ya da EKG’de sol dal bloğu denen değişikliği olan hastalara uygulanır. Burada kalbe stres efor yerine kol damarından verilen dipridamol adlı ilaçla sağlanır. Sonraki basamaklarda nükleer madde verildikten sonra direkt sayım yapılır ve 4 saat sonra bu sayım tekrarlanır.

Kalp sintigrafisi güvenli bir işlem midir?

 • Birçok insan gibi siz de bu test nedeniyle maruz kalabileceğiniz radyasyon yüzünden endişeye kapılmış olabilirsiniz. Ancak bu konuda rahat olabilirsiniz. Çünkü bu test sonucunda vücudunuzun maruz kalacağı toplam radyasyon miktarı tipik bir röntgen filminden daha fazla olmayacaktır. Verilen radyoaktif ilaç fiziksel olarak kısa bir süre içerisinde radyoaktif özelliğini yitireceği gibi vücudunuzdan da doğal yollarla hızlı bir şekilde atılacaktır.

Kalp sintigrafisi öncesi nelere dikkat etmelisiniz?

 • Aksi söylenmediği taktirde randevu saatinizden önce en az 4 saat süreyle bir şeyler yiyip içmeyiniz.
 • Kalp hastalığı, hipertansiyon, şeker hastalığı ve benzeri nedenlerle kullanmakta olduğunuz ilaçlarınız varsa doktorunuza danışınız.
 • İşlem günü rahat bir kıyafet ve ayakkabılar ile dinlenmiş olarak hastaneye geliniz.
 • Çay, kahve çikolata gibi gıdaların kullanımına birkaç gün öncesinden ara veriniz.
 • Eğer mevcutsa durumunuzu bildirir özet - epikriz raporları veya önceki test sonuçlarınızı yanınızda bulundurunuz.
 • Kalp sintigrafisi, 20 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan, hasta için ciddi bir risk içermeyen, sonuçlarının güvenilirliği defalarca kanıtlanmış bir görüntüleme yöntemidir.

Kalp Sintigrafisi hangi durumlarda yapılır?

 • Kalp damar hastalıkları tanısında,
 • Kalp kasının kalp krizi sonrasında canlılığın tespitinde,
 • Göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin tespitinde,
 • Kalp damar hastalığı yönünden risk faktörleri bulunan hastalarda hastalık tarama testi olarak,
 • Kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının öneminin saptanmasında,
 • Koroner bypass cerrahisi veya ilaç tedavisi sonrasında tedavi etkinliğinin saptanmasında,
 • Hastaların kalp krizi geçirip geçirmediklerinin saptanmasında, geçirilen kalp krizinin genişliğinin ve ciddiyetinin belirlenmesinde.

Kullanılacak radyoaktif madde zararlı mıdır?

 • Kullanılacak radyoaktif maddelerin yan etkisi yoktur. Ancak egzersiz yerine dipiridamol gibi ilaçlar ile test yapılacaksa buna bağlı bulantı, çarpıntı, başağrısı, baş dönmesi gibi çok ciddi olmayan geçici yan etkiler ortaya çıkabilir. Verilen radyoaktif maddelerin miktarları çok az ve vücuttan atılmaları hızlı olduğu için size ve etrafınızdakilere ciddi bir zarar söz konusu değildir.

Egzersiz testi yapamayacak hastalarda kalp sintigrafisi nasıl yapılır?

 • Kemik ve kas rahatsızlıkları gibi çeşitli nedenlerle bazen hastaların koşu bandı üzerinde yeterli egzersiz yapabilmeleri mümkün olmayabilir. Böyle kişilerde ve bazı özel durumlarda egzersiz testi yerine dipiridamol, adenozin, dobutamin ilaçlar kullanılabilir. Ancak stres amacıyla egzersiz mi, yoksa ilaç mı kullanılacağı kararını ancak doktorunuz verebilir. Laboratuvarların doktorunuza danışmadan seçim yapma hakkı yoktur.

Kalp Sintigrafisi yapılacak gün dikkat edilecekler:

 • Hafif, rahat giysiler (şort, eşofman vb) giyiniz.
 • Spor ayakkabınızı (altı temiz olacak) getirebilirsiniz.
 • Erkek hastaların göğüs kılları traş edilmiş olmalıdır.
 • Testten 4 saat evvel hafif bir şeyler yedikten sonra bir daha gıda almayın.
 • Sigara, çay ve kahve içmeyin
Kalp Sağlığı Testleri
 
İdeal Kilo Hesaplama
 
Şişman mısınız ?
 
Vücut Yağ Oranı Hesaplama
 
Normal Kan Yağ Düzeyleri
 
Coumadin Tedavisi
 
Tansiyon Değerleriniz
 
Kan Şeker Düzeyleri
 
Böbrek Testleri
Kalp Cihazları
 
Stent ve Çeşitleri
 
Kalp Pili (Pacemaker)
 
ICD (Şoklama Yapan Kalp Pili)
Kalp İlaçları Sözlüğü
 
Hasta Sözlüğü
 
Kan Tetkikleri Sözlüğü
 
Sigara
 
Sigara Bağımlılık Testi
 
Sigara ve Zararları
 
Sigara Bırakma Yöntemleri
Damar Hastalıkları
 
Varis ve Tedavi Yöntemleri
 
Toplardamar Hastalıkları
 
Atardamarı Hastalıkları
 
Aort Damarı Hastalıkları
Uzm. Dr.Veli Kala / Hastaneler / Eczaneler / İzmir Eve Doktor

 

© 2010 kalpdoktorunuz.com
Bu site içindeki tüm bilgiler sadece genel bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede yer alan bilgiler profesyonel tıbbi tanı ve tedavinin yerini tutmaz.
Sağlık durumunuz veya hastalıklarınızla ilgili en sağlıklı yol kendi hekiminizin karar ve tavsiyeleridir

info@kalpdoktorunuz.com