Kalp Hastalıkları
 
 
Kalp Damar Hastalıkları
 
Kalp Yetmezliği
 
Kalp Kapak Hastalıkları
 
Hipertansiyon
 
Kan Yağı Yükseklikleri
 
Ritim Bozuklukları
 
Atrial Fibrilasyon
 
Taşikardi
 
Bradikardi
 
Doğumsal Kalp Hastalıkları
 
Kalp Zarı Hastalıkları
 
Sağ Kalp Hastalıkları
 
Kalp Tümörleri
 
Tanısal İşlemler
 
 
EKG (Kalp Grafisi)
 
Ekokardiyografi (Eko)
 
Efor Testi
 
Kalp Anjiografisi
 
Kansız Anjiografi (Tomografi ile Anjiografi)
 
Kalp Sintigrafisi
 
Holter EKG
 
Tilt Testi (Bayılma Testi)
 
Holter Tansiyon
 
Kardiyolojik Tedaviler
 
 
Balon - Stent Tedavisi
 
EFÇ (EPS) - Ablasyon Tedavisi
 
Mitral Balon Tedavisi
 
PFO - ASD - PDA Kapatılma Tedavileri
 
Kalp Ameliyatları
 
 
Kalp Damar Ameliyatı (Bypass)
 
Kalp Kapak Ameliyatları
 
 
 

 
EKG (Kalp Grafisi)
 

Kalbin Çalışması

 • Kalbin çalışmasını sağlayan elektrik sistemi mevcuttur. Kalbin ritmi öncelikle Sinüs düğümünden çıkan elektrik uyarıları ile oluşur. Bu nedenle kalp kası (myokard) kendi başına kasılma özelliğine sahiptir. Kalbin sinüs düğümü adı verilen noktasından çıkan düzenli uyarılar özel bir iletim yoluyla kalp kası hücrelerine ulaşır.
 • Normalde dakikada 60-100 defa çıkan bu uyarılar kalp odacıklarını çevreleyen kalp kasının bütününü kasarak içindeki kanı büyük ve küçük dolaşıma gönderir. Buna kalp kasılması (sistolü) denir.
 • Kalp kası hücreleri çok kısa süren bu kasılma döneminden sonra hemen eski duruma geçerek kulakçıklardan karıncıklara kanı boşaltırlar. Bu olay nabız sayısı kadar tekrarlanır.
 • Kalbin elektrik faaliyeti ile meydana gelen akım değişiklikleri, kalp çevresindeki dokuların ve bilhassa kanın yardımı ile bütün vücuda aynı anda yayılır. Vücudun çeşitli yerlerine konan iletici uçlar (elektrotlar) vasıtasıyla ortaya çıkan elektrik değişiklikleri yükseltilerek kaydedilir.

             
Kısaca;

 • Kalbin ritmi öncelikle sinüs düğümünden çıkan elektrik uyarıları ile oluşur. Normalde dakikada 60–100 defa çıkan bu uyarılarla önce kulakçıklar  kasılır ve içindeki kanı karıncıklara boşaltırlar, takiben (küçük bir gecikmeyi takiben) karıncıklar kasılır ve kulakçıklardan kendilerine gelen kanı aorta ve akciğer atardamarına (pulmoner arter) atarlar. Kalpte oluşan bu elektrik akımlarının kağıda yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG) denir.
Elektrokardiyografi (EKG)

♦   Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG) denilmektedir. Kalbin elektriksel aktivitesi deriye yerleştirilen küçük metal diskler (elektrotlar) vasıtasıyla ölçülmektedir.

♦   Elektrotlar hastanın göğsüne, kollarına ve bacaklarına yerleştirilmektedir. Elektrotlar, elektriksel aktiviteyi kağıt üzerindeki şekle dönüştüren cihaza bağlanmaktadır. Kağıt üzerindeki bulgular da hekimler tarafından değerlendirilmektedir.EKG İçinde Görülen Şekiller Ne demektir?
 • Normal bir EKG'de P, QRS ve T diye adlandırılan 3 dalga ve bunlar arasında düz çizgiler vardır. Bu dalga ve çizgilerdeki değişiklikler normalden sapmaları gösterir.
 • P dalgası kulakçıkların uyarılması ile kasılmasını gösterir.
 • QRS dalgası karıncıklara geçen uyarı ile kasılmayı gösterir.
 • T dalgası ise karıncıkların sakin - gevşeme hale gelmesini gösterir.
 • Dalgalar arasındaki mesafeler dalgaların süresi yükseklikleri (voltajları), şekilleri, düzenli olarak birbirlerini takip etmelerindeki değişiklikler kalpte olabilecek yapı değişikliğini veya hastalığı gösterebilir.
 • Elektrokardiyografi (EKG) kalp genişlemesi, kalp büyümesi, kalbe giden kan miktarındaki azalma, yeni veya eski kalp hasarları, kalp ritim problemleri ve değişik kalp ve kalbi saran zar hastalıkları hakkında önemli bilgiler verebilmektedir.

 • Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir. Kalbin elektriksel haritasının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şekli hakkında bilgi edinilebilir.
 • EKG incelendiğinde kalp kasının gevşeme ve kasılma dönemleri dalga formları olarak kağıda yazdırılır. Dalgalar arasındaki mesafeler dalgaların süresi yükseklikleri (voltajları), şekilleri, düzenli olarak birbirlerini takip etmelerindeki değişiklikler kalpte olabilecek yapı değişikliğini veya hastalığı gösterebilir.
 • EKG bugün hekimlere yardımcı olan modern bir tetkik metodudur. Bununla beraber EKG kalpteki rahatsızlıkları tam bir doğrulukla göstermeyebilir. Çünkü EKG kayıtlarının normal sınırları çok geniştir. Ayrıca bir kalp hastasının EKG'si normal görünebileceği gibi EKG'si bozuk gibi görünen kişinin kalbi sağlam olabilir.
EKG Nasıl Çekilir?

 • EKG çekilmesi için hastanın özel olarak hazırlanmasına gerek yoktur. Ağrılı veya hasta açısından sıkıntılı bir işlem değildir. Her hangi bir yerde hasta yatar durumdayken çekilebilir.
 • EKG cihazına bağlı olan bir kablo aracılığı ile 2 kola, 2 bacağa ve 6 tane de göğüs bölgesine elektrod denilen metal plakalar tutturulur. Böylece bu elektrodlar aracığı ile kalpte oluşan elektrik akımları kağıda yazdırılır.
 • Toplam işlem süresi 1-2 dakikadır. Özellikle ritim probleminin olduğu durumlarda dakikalarca ritim kayıtları alınabilir.

EKG Ne için Kullanılır?


Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.

 • EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları (kalbin hızlı çalışması (taşikardi) veya yavaş çalışması (bradikardi) ile seyreden hastalıkları, atrial fibrilasyon, SVT) belirlenebilir.                                                           
 • Kalp damar hastalığı tanısında: Kalp damarlarında daralma veya  kalbin beslenmesinde problemleri görülebilir. Yeni kalp krizinin tanısında veya daha önceden kalp krizi geçirip geçirmediğinin araştırılmasında kullanılır.
 • Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.
 • Kardiyomiyopatiler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı hastalıkları),
 • Perikarditler (kalp zarının çeşitli nedenlere bağlı iltihapları),
 • Miyokarditler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı iltihapları),
 • Bazı doğumsal kalp hastalıkları değerlendirilebilir.
 • Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
 • Bazı kalp ilaçlarının etkileri (Digoksin, aritmi ilaçları) kontrol edilebilir.
 • Vücutta sıvı ve elektrolit dengesinin bozukluklarında  (özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı ) yararlıdır.
!!  Bu arada hemen belirtmek gerekir ki EKG, tek başına tanıda yararlı değildir. Özellikle kalp damar hastalıklarında mutlaka hastanın şikayeti, fizik muayene bulguları ve gerekirse diğer laboratuar yöntemleri ile birlikte değerlendirmek gerekir  !!
  EKG işleminin basit olması, hasta açısından zahmetsiz olması, her yerde uygulanabilir ve ucuz olması sebebiyle kalp hastalılarının tanısında başlangıç testi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır
Kalp Sağlığı Testleri
 
İdeal Kilo Hesaplama
 
Şişman mısınız ?
 
Vücut Yağ Oranı Hesaplama
 
Normal Kan Yağ Düzeyleri
 
Coumadin Tedavisi
 
Tansiyon Değerleriniz
 
Kan Şeker Düzeyleri
 
Böbrek Testleri
Kalp Cihazları
 
Stent ve Çeşitleri
 
Kalp Pili (Pacemaker)
 
ICD (Şoklama Yapan Kalp Pili)
Kalp İlaçları Sözlüğü
 
Hasta Sözlüğü
 
Kan Tetkikleri Sözlüğü
 
Sigara
 
Sigara Bağımlılık Testi
 
Sigara ve Zararları
 
Sigara Bırakma Yöntemleri
Damar Hastalıkları
 
Varis ve Tedavi Yöntemleri
 
Toplardamar Hastalıkları
 
Atardamarı Hastalıkları
 
Aort Damarı Hastalıkları
Uzm. Dr.Veli Kala / Hastaneler / Eczaneler / İzmir Eve Doktor

 

© 2010 kalpdoktorunuz.com
Bu site içindeki tüm bilgiler sadece genel bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede yer alan bilgiler profesyonel tıbbi tanı ve tedavinin yerini tutmaz.
Sağlık durumunuz veya hastalıklarınızla ilgili en sağlıklı yol kendi hekiminizin karar ve tavsiyeleridir

info@kalpdoktorunuz.com