Kalp Hastalıkları
 
 
Kalp Damar Hastalıkları
 
Kalp Yetmezliği
 
Kalp Kapak Hastalıkları
 
Hipertansiyon
 
Kan Yağı Yükseklikleri
 
Ritim Bozuklukları
 
Atrial Fibrilasyon
 
Taşikardi
 
Bradikardi
 
Doğumsal Kalp Hastalıkları
 
Kalp Zarı Hastalıkları
 
Sağ Kalp Hastalıkları
 
Kalp Tümörleri
 
Tanısal İşlemler
 
 
EKG (Kalp Grafisi)
 
Ekokardiyografi (Eko)
 
Efor Testi
 
Kalp Anjiografisi
 
Kansız Anjiografi (Tomografi ile Anjiografi)
 
Kalp Sintigrafisi
 
Holter EKG
 
Tilt Testi (Bayılma Testi)
 
Holter Tansiyon
 
Kardiyolojik Tedaviler
 
 
Balon - Stent Tedavisi
 
EFÇ (EPS) - Ablasyon Tedavisi
 
Mitral Balon Tedavisi
 
PFO - ASD - PDA Kapatılma Tedavileri
 
Kalp Ameliyatları
 
 
Kalp Damar Ameliyatı (Bypass)
 
Kalp Kapak Ameliyatları
 
 
 

 
Bacaklarda ve Ayaklarda Şişlik
 

 Ayaklarda ve Bacaklarda Şişlik

 • Atardamarlar ile beslenmek amacı ile dokulara getirilen kandan gerekli maddeler dokular tarafından alınır. Kalan sıvılar ise toplardamar sistemi (yüzde 90) ile geri kalan kısım ise (yüzde 10) lenf damar sistemi ile geri emilerek kan dolaşımına aktarılır. Ayak ve bacaklardaki şişmelerinin nedeni ise bu sistemdeki bozukluk nedeni ile sıvının dokular arasında birikmesidir.
 • Dokular arasında normalden fazla sıvı birikmesiyle tıp dilinde ödem halk dilinde şişlik meydana gelir. Dokular arasında biriken sıvı, bacakların şişmesine ve ağırlaşmasına neden olur. Şişlik, dokular arasındaki sıvının fazlalığından ve/veya biriken sıvının taşınmasındaki yetersizlikten oluşabilir. Kan bileşenlerinde dengesizlik, enfeksiyon, travma gibi lokal faktörlerde dokular arasında fazla sıvı birikmesine neden olabilir. Toplardamar yetmezliği, geriye doğru toplardamarlar içinde basınç artışına ve dokular arasında sıvıların birikmesine neden olur.
 • Ayak ve bacak şişmeleri sık rastlanan ve birçok nedeni olan yakınmalardır. Az hareket etme, toplardamar bozuklukları, dokular arasında normalin üzerinde gelişen lenf sıvı birikimi veya yağ toplanması bunlar arasındadır ama kalp, böbrek bozuklukları ve çeşitli başka sağlık sorunları da bu belirtilere neden olabilir. Tüm vücutta sıvılar normalde kan ve dokular arasında ileri geri geçiş yapar. Bacak damarlarında fazladan bir baskı olduğunda damar içindeki sıvılar dışarı atılarak dokulara geçer ve şişliğe sebep olur. 
 • Bacak damarları üzerindeki aşırı baskının en sık nedeni, uzun süre ayakta durmaktan kaynaklanan yerçekimi ya da bacak damarlarında yaşla ilgili olarak görülen değişikliklerdir. Adet öncesinde, muhtemelen kılcal damarlardaki değişikliklerden ötürü damardan dışarı sızıntıya bağlı olarak bacak şişmesi bu dönemde sık rastlanan bir belirtidir.
 • Hamilelikte büyüyen rahmin baskısı sonucunda kanın bacak damarlarından kalbe dönüşünün yavaşlamasına bağlı olarak bacaklar şişebilir.

Ayaklarda ve Bacaklarda Şişlik Nedenleri 

Hareketsizlik: 

 • Özellikle uzun süre hareketsizlik durumunda ayaklarda ve bacaklarda şişlik gözlenebilir. Yolculuk sırasında bacak ve ayaklarda oluşan şişlik, sık karşılaşılan zararsız bir durum olup, seyahat sırasındaki hareketsizlik nedeniyle oluşur. Hareketsiz ayakta durmak veya devamlı oturmak toplardamarların içinde kanın göllenmesine, damardan sızan sıvının dokular arasında birikmesiyle bacakların şişmesine neden olur. Kısa süre içinde normale döner. Bu şişliğin hareket etmeye başladıktan sonra da devam etmesi ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilir.

Bacak Varisleri: 

         

 • Varisler, oksijenden fakir kanı vücuttan toplayıp kalbe taşıyan toplardamarların görevlerini yeterince yapamamaları sonucu oluşmaktadır. Bu damarların içinde kan akışının kalbe doğru tek yönlü akmasını sağlayan kapakçıklar yer alır. Çeşitli etkenler nedeniyle kapakçıklarda gelişen hasar sonucunda toplardamarlarda geriye doğru kaçak oluşabilir. Kapakçıklardaki sorun yüzünden toplardamarlar işlevlerini yeterince iyi yapamayınca kan bacaklardaki toplardamarlarda birikir ve şişlik meydana gelir. 
 • En etkili ilacı, bol hareket ve kilo vermektir. Varis oluşumun önlemek veya hastalık gelişmişse sorunun ilerlemesini engellemek için yapmanız gereken en önemli şey, bol bol hareket etmek olmalıdır. Yürüyüş başta olmak üzere yüzme ve bisiklet gibi sürekliliği olan spor türlerini her gün düzenli olarak yapmanız gereklidir. Ancak bacaklarla yapılan ağırlık egzersizlerinden ise kaçınmanız gerekir. Sabit pozisyonlarda ya da ayakta çalışıyorsanız, mümkün olduğunca hareket etmeye çalışın. Örneğin öğretmenseniz dersi gezerek anlatın, masa başında çalışıyorsanız her yarım saatte bir ayağa kalkıp dolaşın. Oturduğunuz yerden ayaklarınızı parmak uçlarınızın üzerine kaldırmayı da ihmal etmeyin.
 • Varis hastalıklarında hastalığın şiddetine göre ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi planlanabilir.

Bacaktaki Toplardamar Yetmezlikleri (Venöz Yetmezlik) : 

Normalde toplardamarlar bacaklardaki oksijeni azalmış olan kanı kalbe getiren damarlardır. Yaş ilerlediğinde ya da çeşitli hastalıkların etkisi ile toplardamarlar zayıflar. Toplardamarlar zayıflayıp gevşedikçe kanı kalbe gönderme görevi bozulmaya ve kan bacaklarda birikmeye başlar. Bir süre sonra bacaklarda varisler, şişme ve deri değişiklikleri görülmeye başlar. Yıllarca süren bu olay kronik (süreğen) venöz (toplardamar) yetmezliği olarak adlandırılır.

Lenf Sıvısı Nedeni ile Şişlikler (Lenfödem):  Dokular arasında normalin üzerinde gelişen sıvı birikimidir. Toplardamarlar ile birlikte dokular tarafından kullanılmayan sıvıların kalbe geri götürülmesine yardımcı olan lenf sisteminde bozukluk sonucu oluşmaktadır.  Toplardamar (venöz) sistemdeki bir bozukluk sonucu bu sistemin doku içindeki sıvı miktarının kendi üzerine düşen miktarını geri alamaması sonucu gelişir. Aşırı yağ dokusu artması sonucu lenf sisteminin taşımakla yükümlü sıvı miktarının artması nedeniyle de gelişebilir. Lenfödem travma, ergenliğe giriş, hamilelik, enfeksiyon gibi tetikleyici faktörler ile ileri yaşlarda ortaya çıkabilir.

 • Bacaklarda yağ birikmesi nedeni ile şişlik (Lipoödem):  Ağrılı Yağlanma Sendromu” olarak da adlandırılan lipoödem, kalça, uyluk ve bacaklarda yağ ve sıvı birikmesine bağlı anormal şişliktir. Şişlik ayak bileğine kadar inebilir. Lipoödemin derecesi hastadan hastaya farklılık gösterir. Bazı hastalarda çok hafif seyreden bu durum, bazı hastaların yürümesini engelleyecek boyutlara ulaşabilir. Bu genetik hastalık hemen daima kadınlarda görülür ve genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Bacaklarda öğleden sonraları artan şişlik gece uykuda azalır. Özellikle bacaklarda belirgin bir ağrı söz konusudur.
 • Kalp Yetmezliği:  Kalbin, vücudun ihtiyacını karşılayacak düzeyde kanı pompalayamamasına kalp yetmezliği denir. Özellikle kalbin kasılmasında ciddi problem vardır. Kalp yetmezliği hastalarında ayaklarda ve bacaklarda şişlik gözlenebilir. İki taraflı olan ve basmakla çöken şekilde şişlik mevcuttur.  Tanı olarak kalp ultrasonu olan ekokardiyografi ile yapılır. Tedavisi kontrollü verilen idrar sökücülerdir.
 • Hormonal Bozukluklar: Özellikle guatr bezinin az çalışması durumunda ayaklarda ve bacaklarda şişlik görülebilir.
 • Hormonal Değişimler: Adet öncesinde ve gebelikte ayaklarda ve bacaklarda şişlik görülebilir.
 • İlaçlar:  Ağrı kesici ilaçlar, bazı tansiyon ilaçları, kortizon, doğum kontrol hapları, hormonlar gibi çeşitli ilaçlar ayaklarda ve bacaklarda şişliklere neden olabilirler.
 • Alerjiler ve zehirlenmeler durumunda yaygın şişlik olabileceği gibi ayak ve sadece bacaklarda şişlik görülebilir.
 • Siroz, Beslenme bozuklukları ve Protein eksikliğine bağlı şişlikler: Kanda bulunan protein yapısındaki albumin oranının belirgin düşmesi nedeni ile dokular arasına sıvı geçmesi şişlik nedeni olarak karşımıza gelebilir.

Ani Gelişen Şişlikler

 • Ani gelişen akut bir bacak şişmesi de bir sinyaldir. Özellikle tek bir bacak şiştiğinde ve birlikte ciddi bacak ağrısı mevcut ise kan pıhtısıyla derin toplardamarların tıkanması olabilir. Acil olarak doktor tarafından değerlendirilmeli kan sulandırıcı ve varis çorabı ile tedavisi gereklidir.
 • Ani şişme bacak ile ilgili yapıların infeksiyonu sonucu da görülebilir.  Sıklıkla tek bacak şişmesi olsa da iki bacakta görülebilir. Sıklıkla bacak kızarık ve ağrılıdır. Tedavisinde antibiyotik uygulanır.
 • Ani bacak şişmesinin sık nedenlerinden biri de kemik ve ayak bileğinde meydana gelebilecek ortopedik rahatsızlıklar olabilir. Doktor tarafından yapılan muayene ve alınan öykü ile kolayca tanı konulabilir.
 • Ani gelişen şişme aynı zamanda kötü beslenmenin ya da ciddi bir karaciğer, böbrek ya da guatr rahatsızlıkları gibi hastalıkların da göstergesi  olabilir. 

Ayaklarda ve Bacaklarda Şişlik Tedavileri

 • Altta yatan neden tedavi edilemeye çalışılır.
 • Bütün gün ayakta kalmak ya da oturmak zorunda olan kimselerde gece her iki bacakta yorgunluk, ağırlık hissi ve ayaklarda bir miktar şişme olabilir. Yazın sıcak havalarda bu daha da artabilir. Bir müddet uzanarak yatar pozisyondayken bacakları yukarı kaldırmakla genellikle bu sıkıntı düzelir.
 • Destek çorabı giymek de yardımcı olabilir. Ayak jimnastiği veya bacakların soğuk suyla yıkanması da faydalıdır. Bu önlemlerin iyi gelmesinin nedeni, yerçekiminin etkisiyle toplardamarlarda birikmiş olan kanın tekrar dolaşıma geri dönmesidir. Yürümek, varisten kaynaklanan şişmenin azalmasına yardımcı olabilir.
 • Fazla kilolu kişilerin kilo vermesi son derece önemlidir, çünkü kilo vermek bacak damarları üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Özellikle yemeklere konulan tuzu azaltmak da yardımcı olabilir. Eğer bunlar işe yaramazsa, doktorunuz vücuttaki fazla sıvıyı atmak için gerekli ilaçları  verecektir.
Kalp Sağlığı Testleri
 
İdeal Kilo Hesaplama
 
Şişman mısınız ?
 
Vücut Yağ Oranı Hesaplama
 
Normal Kan Yağ Düzeyleri
 
Coumadin Tedavisi
 
Tansiyon Değerleriniz
 
Kan Şeker Düzeyleri
 
Böbrek Testleri
Kalp Cihazları
 
Stent ve Çeşitleri
 
Kalp Pili (Pacemaker)
 
ICD (Şoklama Yapan Kalp Pili)
Kalp İlaçları Sözlüğü
 
Hasta Sözlüğü
 
Kan Tetkikleri Sözlüğü
 
Sigara
 
Sigara Bağımlılık Testi
 
Sigara ve Zararları
 
Sigara Bırakma Yöntemleri
Damar Hastalıkları
 
Varis ve Tedavi Yöntemleri
 
Toplardamar Hastalıkları
 
Atardamarı Hastalıkları
 
Aort Damarı Hastalıkları
Uzm. Dr.Veli Kala / Hastaneler / Eczaneler / İzmir Eve Doktor

 

© 2010 kalpdoktorunuz.com
Bu site içindeki tüm bilgiler sadece genel bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede yer alan bilgiler profesyonel tıbbi tanı ve tedavinin yerini tutmaz.
Sağlık durumunuz veya hastalıklarınızla ilgili en sağlıklı yol kendi hekiminizin karar ve tavsiyeleridir

info@kalpdoktorunuz.com